Tijdens de Boekstart-infosessie krijg je handvaten om de Boekstart-boodschap verder te verspreiden. Je krijgt inzicht in waarom vroege geletterdheid zo belangrijk is en Iedereen Leest licht toe hoe Boekstart nu concreet in elkaar zit. Deze infosessie is interessant voor alle partners binnen je gemeente die bij Boekstart betrokken zijn.

Doelgroep
Lokale mandatarissen, bibliotheekmedewerkers, coördinatoren Huizen van het Kind, vrijwilligers in de Huizen van het Kind, vrijwilligers in de consultatiebureaus, kinderopvang, …

Doelstelling
Alle mogelijke partners in een (startende) Boekstart-gemeente informeren over het Boekstart-programma en het belang van inzetten op een vroege geletterdheid.

Communicatietraining Kalmthout 2018
© Iedereen Leest

Inhoud
Waarom is vroege geletterdheid belangrijk? Wat houdt een vroege start met boeken en met leesplezier in? Welke samenwerkingsverbanden zijn mogelijk en nodig om het programma te doen slagen? Hoe verloopt Boekstart in de praktijk? Wie neemt welke taak op zich?

Methodiek
Presentatie + filmbeelden + antwoorden bieden op vragen van de deelnemers

Praktisch

Begeleider: Iedereen Leest
Duur van de sessie: ongeveer 2 uur
Aantal deelnemers: minimum 15 personen, geen maximum
Benodigdheden: beamer met geluidsversterking en een scherm
Kostprijs: gratis
Iedereen Leest geeft het liefst zelf de Boekstart-infosessie. Moest dit om een of andere reden niet haalbaar zijn, laat je dit best weten.