Werken aan leesplezier begint bij de geboorte. Als kinderopvang spelen jullie een cruciale rol in het eerste contact met boekjes en dragen zo bij tot de verdere ontwikkeling en leesvaardigheid van kinderen. VCOK en Iedereen Leest helpen je daarbij graag verder!

Boekstart Cultuurmarkt 2018

Het Boekstart-traject ‘Inspirerende leesomgeving in de kinderopvang’ is een organisatie van Iedereen Leest en VCOK. We begeleiden jou samen doorheen dit pilootproject. Je volgt het traject samen met andere kinderopvangvoorzieningen én met medewerkers uit Boekstart-bibliotheken. Zo bouwen jullie samen aan een inspirerende (voor)leesomgeving in de kinderopvang en de bibliotheek.

Aan welke doelstellingen werken we?

 • Overtuiging in het team over het belang van (voor)leesplezier bij baby’s en peuters.
 • Inzicht in de bouwstenen van een rijke leesomgeving en de vertaling ervan in de eigen praktijk.
 • Vertrouwd zijn met de principes van interactief voorlezen en toepassing ervan in de eigen praktijk.
 • Een versterkte samenwerking tussen kinderdagverblijven en lokale bibliotheken.

Wat bieden Iedereen Leest en VCOK aan?

Boekstart-mannetjes

Een lerend netwerk met vier contactmomenten waarbij volgende elementen aan bod komen:

 • Kennis over de leesontwikkeling van baby’s en peuters en de criteria voor een kwalitatieve leesomgeving.
 • Inzicht in de oefenkansen om interactief voorlezen te integreren in de dagelijkse werking.
 • De kans om expertise uit te wisselen met andere kinderdagverblijven en bibliotheekmedewerkers over deze thema’s.
 • Handvatten om de samenwerking met de lokale bibliotheek te versterken tijdens dit gezamenlijke traject.
 • Gratis begeleiding op maat van jouw voorziening bij het omzetten van het geleerde in de praktijk om zo effectief werk te maken van een rijke taal en leesomgeving. We ondersteunen jou bij de keuze van doelstellingen, prioriteiten en het uitwerken van acties.

Bovendien krijg je er een boekenpakket ter waarde van 250€ bovenop. Daarmee kan je je collectie basisboeken uitbreiden. Je kan het bedrag in de loop van het traject besteden aan baby- en peuterboeken bij een lokale boekhandel.

Wanneer loopt het traject?

Boekstart-mannetje

We starten op donderdag 20 februari 2020 met een hele dag Kick-off in de bibliotheek van Waregem met alle deelnemers samen. Nadien volgen er nog drie bijeenkomsten in een kleinere groep. We streven ernaar die zoveel mogelijk regionaal te organiseren. We verwachten je op een sessie in april, juni en oktober 2020. Elke sessie duurt 3 uur. En tussendoor beweegt er natuurlijk heel wat in je eigen werking.

Tijdens elke sessie van het traject schuiven we enkele accenten naar voor. En altijd is er veel ruimte voor uitwisseling en vragen gelinkt aan jullie concrete praktijk.

Startdag (donderdag 20 februari 2020): we gaan dieper in op de diverse voorleesfases, interactieve voorleesvaardigheden en het belang van een rijke leesomgeving. We prikkelen jou met een interessant boekenaanbod voor de allerjongsten.

Lerend netwerk 1 (april 2020): we focussen op uitwisseling en laten jou jullie beginsituatie in kaart brengen en bekijken welke acties jullie kunnen ondernemen op korte en lange termijn ter versterking van de leesomgeving.

Lerend netwerk 2 (juni 2020): we zoomen in op het belang van een inspirerende leesomgeving en wat daar allemaal voor nodig is. We laten je ook kennismaken met de rol van een voorleescoördinator.

Lerend netwerk 3 (oktober 2020): we gaan uitgebreid in op eigen ervaringen en effecten in ieders eigen werking. Er is nog heel wat inspiratie en we denken samen na over hoe je ook op lange termijn kan blijven werk maken van een inspirerende en rijke leesomgeving bij jou in de opvang.

Kostprijs?

Enkel voor de startdag op 20 februari vragen we een bijdrage van 30 euro per persoon. De rest van het traject is volledig gratis. 

Wie kan zich kandidaat stellen?

Elk kinderdagverblijf uit Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat gelegen is in een Boekstart-gemeente kan deelnemen.

Lijst met Boekstart-gemeenten

Hoe stel je je kandidaat?

 • Je vult een fiche in met een aantal basisgegevens (zoals aantal kinderen, aantal begeleiders, aantal locaties of leefgroepen, …).
 • Je geeft aan of je zelf al contact hebt gelegd met je lokale Boekstartbibliotheek voor deelname aan het traject of vraagt aan Iedereen Leest en VCOK om jou daarbij te helpen.
 • Je schrijft een korte motivatie waarom je graag wil deelnemen en waarbij je ons een beeld geeft van je visie op taalstimulering, (voor)lezen en hoe je dat concreet vertaalt in de praktijk. Je geeft aan waar je sterk in bent, waar je graag in wil groeien en hoe het traject hiertoe kan bijdragen.
 • Je verklaart je akkoord met wat we aan engagement vragen van de deelnemende organisaties (zie verder) en kan het volledige traject volgen.
 • De inschrijvingen zijn afgerond.

Welk engagement vragen we van deelnemende kinderopvangvoorzieningen?

 • De aanvraag om deel te nemen aan het project wordt gedragen door het team. De verantwoordelijke ondertekent de aanvraag.
 • De verantwoordelijke en minstens één kinderbegeleider nemen deel aan de startdag en de andere bijeenkomsten van het lerend netwerk. Je engageert je om aan alle momenten deel te nemen én om tijdens en na het traject ook de andere teamleden te betrekken bij het uitwerken van een inspirerende leesomgeving in jouw kinderdagverblijf.
 • Je bent bereid om opdrachten in de eigen praktijk uit te voeren tussen de bijeenkomsten door. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een inventaris maken van het boekenaanbod, de leesomgeving en interactieve voorleesvaardigheden in beeld brengen, acties opzetten en uittesten in de dagelijkse praktijk, …
 • Je bent bereid om mogelijkheden voor samenwerking met de lokale bibliotheek te verkennen en te versterken.
 • Je bent bereid om mee te werken aan de monitoring en evaluatie van het traject door onmiddellijk na afloop en enkele maanden later een korte bevraging in te vullen.
 • Je geeft toestemming aan Iedereen Leest en VCOK om het traject te documenteren (via verslag, foto of film) en dit te delen met het bredere werkveld via de website van Iedereen Leest en VCOK zodat de opgedane ervaring ook andere kinderdagverblijven kan inspireren. Voor het maken van foto’s en filmopnames vraag je toestemming aan de ouders van de kinderen.

Met bovenstaand lijstje willen we jullie vooral bewust maken van het engagement dat dit traject vraagt en jullie laten reflecteren over de haalbaarheid ervan in de eigen praktijk op dit moment. Aarzel zeker niet ons te contacteren, wanneer je meer informatie wil, alvorens je kandidaat te stellen.

Neem contact op

De inschrijvingen voor het traject zijn afgerond. Bibliotheken en kinderopvanginitiatieven uit 12 Boekstart-gemeenten zijn samen aan het traject begonnen. Hoe het traject verloopt, lees je gauw hier! 

Iedereen Leest en VCOK