Bibliotheken spelen een cruciale rol in het ondersteunen van de lokale kinderopvang op vlak van leesbevordering en het creëren van een inspirerende leesomgeving in de kinderopvang. Maar hoe doe je dat nu concreet? Iedereen Leest en VCOK helpen je daarbij graag op weg!  Je volgt het traject samen met een kinderdagverblijf uit je gemeente en kinderdagverblijven en Boekstart-medewerkers uit andere gemeenten. Zo bouwen jullie samen aan een inspirerende (voor)leesomgeving in de kinderopvang én de bibliotheek.

Aan welke doelstellingen werken we?

 • Inzicht in de bouwstenen van een rijke leesomgeving en de vertaling ervan in de eigen praktijk en die van de kinderopvang.
 • Vertrouwd zijn met de principes van interactief voorlezen en toepassing ervan in de eigen praktijk.
 • Een versterkte samenwerking tussen bibliotheken en lokale kinderdagverblijven.

Wat bieden Iedereen Leest en VCOK aan?

Boekstart-mannetje

Een lerend netwerk met vier contactmomenten waarbij volgende elementen aan bod komen:

 • Kennis over de leesontwikkeling van baby’s en peuters en de criteria voor een kwalitatieve leesomgeving.
 • Inzicht in de noden en behoeften die er leven in de kinderopvang.
 • De kans om expertise uit te wisselen met andere bibliotheekmedewerkers en kinderdagverblijven over deze thema’s.
 • Handvatten om de samenwerking met de lokale kinderopvang te versterken tijdens dit gezamenlijke traject.
 • Gratis begeleiding op maat van jouw bib bij het omzetten van het geleerde in de praktijk. We ondersteunen jou bij de keuze van doelstellingen, prioriteiten en het uitwerken van acties.

Wanneer loopt het traject?

Boekstart-mannetje

We starten op donderdag 20 februari 2020 met een hele dag Kick-off in de bibliotheek van Waregem met alle deelnemers samen. Nadien volgen er nog drie bijeenkomsten in een kleinere groep. We streven ernaar die zoveel mogelijk regionaal te organiseren. We verwachten je op een sessie in april, juni en oktober 2020. Elke sessie duurt 3 uur. En tussendoor beweegt er natuurlijk heel wat in je eigen werking.

Tijdens elke sessie van het traject schuiven we enkele accenten naar voor. En altijd is er veel ruimte voor uitwisseling en vragen gelinkt aan jullie concrete praktijk.

Startdag (donderdag 20 februari 2020): we gaan dieper in op de diverse voorleesfases, interactieve voorleesvaardigheden en het belang van een rijke leesomgeving. We prikkelen jou met een interessant boekenaanbod voor de allerjongsten.

Lerend netwerk 1 (april 2020): we focussen op uitwisseling en laten jou jullie beginsituatie in kaart brengen en bekijken welke acties jullie kunnen ondernemen op korte en lange termijn ter versterking van de leesomgeving.

Lerend netwerk 2 (juni 2020): we zoomen in op het belang van een inspirerende leesomgeving en wat daar allemaal voor nodig is. We laten je ook kennismaken met de rol van een voorleescoördinator.

Lerend netwerk 3 (oktober 2020): we gaan uitgebreid in op eigen ervaringen en effecten in ieders eigen werking. Er is nog heel wat inspiratie en we denken samen na over hoe je ook op lange termijn kan blijven werk maken van een inspirerende en rijke leesomgeving bij jou in de bibliotheek en in het kinderdagverblijf waarmee je het traject hebt doorlopen.

Kostprijs?

Enkel voor de startdag op 20 februari vragen we een bijdrage van 30 euro. De rest van het traject is volledig gratis. 

Hoe stel je je kandidaat?

 • Je schrijft een korte motivatie waarom je graag wil deelnemen en hoe je je Boekstart-werking wil uitbreiden naar de kinderopvang. Je geeft aan waar je sterk in bent, waar je graag in wil groeien en hoe het traject hiertoe kan bijdragen. 
 • Je geeft aan of je zelf al contact hebt gelegd met een lokaal kinderdagverblijf voor deelname aan het traject of vraagt aan Iedereen Leest en VCOK om jou daarbij te helpen.
 • Je verklaart je akkoord met wat we aan engagement vragen van de deelnemende organisaties (zie verder) en kan het volledige traject volgen.
 • Je geeft je kandidatuur door vóór 20 december 2019.

Welk engagement vragen we van deelnemende bibliotheken?

 • De aanvraag om deel te nemen aan het project wordt gedragen door het team. 
 • De Boekstart-verantwoordelijke neemt deel aan de startdag en de andere bijeenkomsten van het lerend netwerk. Je engageert je om aan alle momenten deel te nemen én om tijdens en na het traject ook de andere teamleden te betrekken bij het uitwerken van een inspirerende leesomgeving in je bibliotheek en in het kinderdagverblijf waar je het traject mee doorloopt. 
 • Je bent bereid om opdrachten in de eigen praktijk uit te voeren tussen de bijeenkomsten door. We denken daarbij bijvoorbeeld aan ter plaatse gaan bij het kinderdagverblijf en ondersteuning bieden bij het creëren van een inspirerende leesomgeving, een infosessie geven aan lokale kinderdagverblijven, boekenpakketten op maat maken,...
 • Je bent bereid om mogelijkheden voor samenwerking met de lokale kinderopvang te verkennen en te versterken.
 • Je bent bereid om mee te werken aan de monitoring en evaluatie van het traject.
 • Je geeft toestemming aan Iedereen Leest en VCOK om het traject te documenteren (via verslag, foto of film) en dit te delen met het bredere werkveld via de website van Iedereen Leest en VCOK zodat de opgedane ervaring ook andere Boekstart-bibliotheken kan inspireren. 

Met bovenstaand lijstje willen we jullie vooral bewust maken van het engagement dat dit traject vraagt en jullie laten reflecteren over de haalbaarheid ervan in de eigen praktijk op dit moment. Aarzel zeker niet ons te contacteren, wanneer je meer informatie wil, alvorens je kandidaat te stellen.

We hopen van harte jullie te mogen ontmoeten in dit traject!

Iedereen Leest en VCOK

Schrijf je nu in!

Kick-off op 20 februari 2020 in de bib in Waregem en 3 ontmoetingen in april, juni en oktober.