Wil je graag de leesomgeving in jouw kinderdagverblijf versterken? Jouw boekenaanbod voor de allerjongsten uitbreiden? Meer te weten komen over de voorleesontwikkeling van jonge kinderen en het belang van interactieve voorleesvaardigheden? Of wil je investeren in een goed contact met een bibliotheek in jouw gemeente? Allemaal mooie ideeën om je eigen praktijk te verrijken, maar hoe begin je daar nu aan? Waar vind je de tijd? Zal het wel effect hebben? …
Ben je bovendien benieuwd naar hoe anderen werken aan een structurele voorleeswerking in hun kinderdagverblijf?

De knuffelboom en voorlezen

Het antwoord: teken in voor het Boekstart-traject ‘Een inspirerende leesomgeving in de kinderopvang’. Want werken aan leesplezier begint bij de geboorte. Als kinderopvang spelen jullie een cruciale rol in het eerste contact met boekjes en dragen zo bij tot de verdere ontwikkeling en leesvaardigheid van kinderen. 

Dit traject is een organisatie van Iedereen Leest en VCOK. Je volgt het traject met andere kinderdagverblijven. Zo bouwen jullie alvast samen aan een inspirerende (voor)leesomgeving in de kinderopvang. 

Aan welke doelstellingen werken we?

  • Overtuiging in het team over het belang van (voor)leesplezier bij baby’s en peuters.
  • Inzicht in de bouwstenen van een rijke leesomgeving en de vertaling ervan in de eigen praktijk.
  • Vertrouwd zijn met de principes van interactief voorlezen en toepassing ervan in de eigen praktijk.
  • Een versterkte samenwerking tussen kinderdagverblijven en lokale bibliotheken.

Inhoud en verloop van het traject

We starten met de Boekstart-vorming ‘interactief voorlezen aan baby’s en peuters ’ (mei 2023).  Je maakt kennis met de (voor)leesontwikkeling van baby’s en peuters en welke boeken geschikt zijn om voor te lezen. Je leert de principes van interactief voorlezen en oefent ze in de praktijk.

Je sluit aan op één van de Boekstart-vormingen (locaties worden nog bepaald, maar het zal gemakkelijk met het openbaar vervoer te bereiken zijn): 

  • 4 mei 2023 in Antwerpen van 9u30 tot 15u30 in De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16-22, 2600 Berchem. 
  • 11 mei 2023 in Brussel van 9u30 tot 15u30 in De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel.
  • 11 mei 2023 in Gent van 9u30 tot 15u30 in Het Achterhuis , Diksmuidestraat 41, 9000 Gent.

Online Lerend Netwerk 1 (15 juni 2023) van 10u tot 12u of 14u tot 16u (dit laten we op tijd weten): we focussen op de bouwstenen van een inspirerende leesomgeving en zetten stappen om de beginsituatie voor jouw opvang in kaart te brengen. Een bibliotheekmedewerker van de bib uit jouw gemeente wordt hier ook op uitgenodigd, zodat jullie kunnen bekijken waar je kan samenwerken. 

Online Lerend Netwerk 2 (14 september 2023) van 10u tot 12u of 14u tot 16u (dit laten we op tijd weten): we zoomen in op de rol van een voorleescoördinator en begeleiden je bij het opmaken van een voorleesplan.

Slotmoment in het ABC huis (19 oktober 2023) van 13u tot 17u: we gaan uitgebreid in op eigen ervaringen en effecten in ieders eigen werking op een zeer inspirerende locatie. We denken samen na over hoe je ook op lange termijn kan blijven werk maken van een inspirerende en rijke leesomgeving bij jou in de opvang. We nodigen voor dit netwerk ook de lokale bibliotheken uit.

Tussen de verschillende sessies krijg je opdrachten die je samen met je team kan opnemen. Tijdens de lerende netwerken wisselen we hierover ervaringen uit.

Kostprijs?

Voor het volledige traject vragen we een bijdrage van 100 euro per kinderdagverblijf (waarvan de coördinator én één kinderbegeleider het volledige traject doorlopen). 

Enkele reacties van deelnemers over het vorige Boekstart-traject

"Inspirerend en doelgericht!"

"Zeer zinvol, de tips die we op de bijeenkomsten kregen zijn zeker bruikbaar in ons kinderdagverblijf + een meerwaarde (zin om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan)"

"Zeer goed. Het is echt een stimulans geweest om (nog) meer met boekjes bezig te zijn en we hebben echt de meerwaarde van lezen (nog) meer leren kennen."

"Leerrijk, interessant en een goede ondersteuning en motivatie om een beter leesbeleid op poten te zetten."

Boekstart-figuurtje

Volzet! (Meld je nu aan op de wachtlijst)

Opgelet! Het traject voor 2023 is momenteel volzet. Je kan je wel nog aanmelden op de wachtlijst, voor het geval er toch nog een plek vrijkomt. 
Komt er geen plek meer vrij voor het traject in 2023? Dan krijg je in 2024 een uitnodiging om je als eerste in te schrijven als je op de wachtlijst staat.