Boekstart-vorming ‘Interactief voorlezen met baby’s en peuters’

 

Versie voor kinderopvang

 

Doelgroep:
Onthaalouders, kinderbegeleiders en hun verantwoordelijken/coördinatoren.


Doelstelling:

De deelnemers begrijpen het belang van interactief voorlezen bij peuters én baby’s en kunnen het plaatsen binnen het Pedagogisch Raamwerk voor de kinderopvang. Ze weten wat interactief voorlezen inhoudt; welke leesontwikkeling baby’s en peuters doormaken en hoe ze daarop kunnen inspelen. De deelnemers weten welke boeken geschikt zijn voor baby’s en peuters en zijn in staat om voorlezen te integreren in hun dagdagelijkse werking met baby’s en peuters.


Inhoud:

De leesontwikkeling van baby’s en peuters; interactieve voorleesvaardigheden; het organiseren van het interactief voorlezen in de kinderopvang; het boekenaanbod voor baby’s en peuters; interactief voorlezen en taalontwikkeling; wat verzin je bij baby- en peuterboeken. Er wordt aandacht besteed aan voorlezen in een diverse en meertalige context. Rode draad doorheen de vorming is het beleven en stimuleren van leesplezier.


Methodiek:

Interactieve sessies in kleinere groepen: combinatie van het bekijken van voorbeeld-filmmateriaal, zelf oefenen en ervaringsuitwisseling.  Tussen de 2 sessies krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht.


Praktisch:

Lesgevers: Inge Umans (Rode Draad vzw), Gil Géron (Narrata vzw), Mia Kluysse (Linc vzw)
Duur van de vorming: 2 x 3 uur (verplicht beide sessies te boeken en te volgen)
Aantal deelnemers: minimum 10, maximum 16
Benodigdheden: beamer + geluidsversterking + scherm + flip-over of whiteboard
Kostprijs: 490* euro voor 2 sessies van 3 uur (speciale kortingsprijs voor Boekstart-gemeenten: € 490 ipv €700)
Meer informatie en reserveren: sarah.vantilburg@iedereenleest.be of 03 204 10 01.

 

 


Boekstart is een project van Iedereen Leest in samenwerking met de openbare bibliotheken. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin.