Naar aanleiding van een succesvol piloottraject waarin Iedereen Leest en VCOK samen met kinderdagverblijven en hun lokale bibliotheken werkten aan een inspirerende leesomgeving in de kinderopvang, organiseren we in het voorjaar 2022 een nieuw traject. Lees hier meer over het piloottraject.

Boekstart-traject met vcok in de kinderopvang

Kinderdagverblijven kunnen zich nu inschrijven voor een online-infosessie op 22 november 2021, waarop we het traject overlopen, onze ervaringen met het piloottraject delen en vragen zullen beantwoorden. Ken je kinderdagverblijven die interesse hebben in dit traject? Spoor hen dan aan om zich in te schrijven. Dat kan via deze link. Deze keer kunnen ook kinderdagverblijven uit niet-Boekstart-gemeenten deelnemen.

Een van de belangrijkste onderdelen van het traject is de samenwerking met de lokale bibliotheek. Als er een kinderdagverblijf in je gemeente deelneemt brengen we je hiervan op de hoogte en nodigen we je uit om actief betrokken te zijn bij het traject*. Op een online sessie in januari krijg je dan meer informatie over het traject en over de rol die je kan opnemen in het ondersteunen van de kinderdagverblijven. Tijdens het traject zullen de deelnemende kinderdagverblijven  ook de opdracht krijgen om een bezoek te brengen aan de plaatselijke bibliotheek om kennis te maken het aanbod voor baby’s en peuters en de mogelijkheden tot samenwerken te bespreken.  

Tot slot krijgen de betrokken bibliotheken ook de kans om deel te nemen aan het slotmoment in het ABC-huis in Brussel op donderdag 16/6. Deze bijeenkomst staat in het teken het uitwisselen van inspiratie en ervaringen tussen alle betrokken kinderdagverblijven en bibliotheken.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met het Boekstart-team. 

*Deelname is niet verplicht. De invulling van de samenwerking tussen de bib en het kinderdagverblijf gebeurt op maat van de eigen context en mogelijkheden. Door deel te nemen krijg je de kans om de werking van de kinderopvang beter te leren kennen en je aanbod vanuit de bibliotheek af te stemmen op de noden van de sector.