De bibmedewerkers van Torhout weten dat het belangrijk is om de band met het consultatiebureau warm te houden. Ze maken er dan ook een speerpunt in  hun Boekstart-werking van. "Onze werking steunt op twee pijlers", licht bibmedewerker Vicky toe, "een jaarlijkse bijeenkomst in de bib met de vrijwilligers van Kind en Gezin én gaan voorlezen in het consultatiebureau."

Vrijwilligers als ambassadeurs

vrijwilligers in bib

Vicky Cortvriendt is Boekstart-medewerker in de bibliotheek van Torhout en vertelt over hun aanpak. "Jaarlijks nodigen we de vrijwilligers van Kind en Gezin,  onze lokale ambassadeurs van Boekstart, uit. Op die avond, waarop zij ook het komende werkjaar plannen, maken we van de gelegenheid gebruik om Boekstart nog eens kort voor te stellen. We proberen telkens een inhoudelijke invulling te geven, niet te theoretisch, maar met leuke tips. Soms geven we wat cijfers mee. Het is voor vrijwilligers ook interessant om te weten hoeveel ouders hun peuterpakket ophalen of wat hun reacties zijn. Dat geeft hen het gevoel dat hun werk vruchten afwerpt."

Tijdens zo’n avond laten de bibmedewerkers de vrijwilligers ook kennis maken met het boekenaanbod van de bib voor de allerjongsten. Tijdens de laatste vergadering lieten ze de vrijwilligers ook de verschillende filmpjes van de voorleesfases zien, die ook op de groeimeter staan. "Ik leerde de filmpjes zelf kennen tijdens de Boekstart-vorming in Brugge. De korte, herkenbare filmpjes werden ook door de vrijwilligers erg gesmaakt! De Boekstart-vorming was trouwens zeer interessant. Ik herinner me het voorbeeld waarbij de lesgeefster vertelde hoeveel keer we een woord moeten horen voor het verankerd is in ons brein.  Ze vroeg de groep wie in het voorbije weekend het woord ‘olifant’ had uitgesproken.  Zoals verwacht bleek dit woord doorgaans voor te komen in boekjes en niet in het dagelijks taalgebruik. Het was goed om daar nog eens bij stil te staan"’, vult Vicky aan. "We sluiten de vergadering steeds af met een receptie, aangeboden door het lokaal bestuur. Zulke avonden worden altijd zeer hartelijk ontvangen door de vrijwilligers!"

Boekstart Bib-boxen voor de kinderopvang

"We laten de vrijwilligers ook kennis maken met ons Bib-box-project waarbij we op vraag van de kinderopvang langsgaan bij onthaalinitiatieven tot 2,5 jaar met een aparte selectie kartonboekjes en hen vertellen over onze maandelijkse voorleesmomenten voor kleuters. Het is goed dat zij ook op de hoogte zijn van alles wat de bib organiseert voor de jonge doelgroep."

Voorlezen in het consultatiebureau

Met de sessies op het consultatiebureau willen we ouders aantonen dat taal aanbrengen ook heel eenvoudig kan.
cb Torhout

Vicky is van mening dat iedereen best weet dat het belangrijk is om vroeg te starten met (moeder)taal.  Er komt echter zoveel op jonge ouders af, dat taal begrijpelijk niet hun eerste prioriteit is. "Daarom is het belangrijk dat je aantoont dat taal aanbrengen ook heel eenvoudig kan", vertelt Vicky. "Dat is wat we proberen te bereiken met de sessies op het consultatiebureau, waar we langsgaan met boekjes om voor te lezen. We lezen voor, maar geven ouders ook tips voor een fijn talig momentje van enkele minuutjes met hun kleine kinderen."

Door de ouders rechtstreeks aan te moedigen, voelen ze zich meer vertrouwd met de ‘babytaal’ en leren ze het aanbod van de bib kennen. Ook het team van het consultatiebureau is erg enthousiast.

"De Boekstart-filmpjes laten mooi zien hoe kinderen meegroeien met boekjes op maat, vind ik. In een jaar waarin baby’s een gigantische ontwikkeling doormaken, moet het aanbod kunnen volgen. Zwart-wit boekjes evolueren na vier maanden al naar knisperboekjes die de zintuigen prikkelen. Verkennen en plezier zijn steeds de sleutelwoorden. Daarna komen de kartonboekjes en prentenboeken: het aanbod voor de allerjongsten is een mooie uitdaging voor de collectievorming!"

cb Torhout

De afspraken bij Kind en Gezin zijn vrij strikt, waardoor je steeds maar enkele minuten de tijd hebt om de baby kennis te laten maken met boekjes.  De bibmedewerkers stappen zelf op de ouders af. "Door de ouders rechtstreeks aan te moedigen, voelen ze zich meer vertrouwd met de ‘babytaal’ en leren ze het aanbod van de bib kennen. Een win-win situatie voor bib en ouders. Bovendien is het team van het consultatiebureau intussen ook helemaal mee. Ze zijn erg enthousiast als we komen, een win-win-win dus eigenlijk", besluit Vicky enthousiast!

Zes tips van Vicky

  • Spreek af met de vrijwilligers van Kind en Gezin wat mogelijk is in de ruimte. Je kan boekjes of knuffels van de bib meebrengen en een folder van de lokale Boekstart-werking. Je kan een Boekstart-groeimeter ophangen in de wachtzaal en verwijzen naar de QR-codes, die leiden naar de filmpjes met voorbeelden per leeftijdsgroep.
  • Volg het tempo van de baby. Je hoeft niet het hele boekje te overlopen. Het is een kennismaking , enkele minuutjes is al fijn.
  • Zingen en benoemen aan de hand van versjes is ook talig bezig zijn. Voorzie ook babyboekjes in andere talen.
  • Pols bij de ouders van een eerste kindje of ze Boekstart kennen en toon het babypakket dat ze op 6 maanden krijgen en de peutertas die ze kunnen afhalen in de bib als hun kindje 15 maanden is.
  • Probeer steeds positief te stimuleren, veel ouders genieten mee met hun baby!
  • Omdat jonge ouders het vaak heel druk hebben, is het fijn dat ze de bezoekjes aan de verpleegkundige kunnen combineren met een boekje.  Ondertussen kan je erbij vertellen dat de bib gratis is voor kinderen en er een verzorgingstafel aanwezig is.