Wanneer Nancy op de jeugdafdeling van de bib van Tienen aan het werk is, probeert ze steevast ouders met jonge kinderen aan te spreken. “Ik merk dat het idee van voorlezen ouders soms stress bezorgt. Ze worden onzeker als hun kindje wegloopt, een korte aandachtspanne heeft of bepaalde kleuren nog niet kent. Ik pols dan naar hun ideeën en leg dan de ideeën van Boekstart ernaast. Vaak merk ik dan de opluchting in hun reactie. Ze gaan naar huis met vertrouwen en hernieuwde zin om voor te lezen aan hun kind”. Dat brengt haar op ideeën.

 Het bibteam van Tienen beslist om meer naar buiten te treden met Boekstart. Ze voelen de nood en merken dat heel wat ouders én organisaties die met kinderen werken Boekstart nog niet of te weinig kennen.  Zo ontstaat het idee van Boekstart on Tour in Tienen. Nancy van de bib neemt zich voor om bij alle organisaties die met ouders met jonge kinderen in contact staan en interesse hebben, langs te gaan om het Boekstart-verhaal uit de doeken te doen.

Boekstart on Tour

Ik ben er door verrast hoeveel interesse er toch was! Zoveel organisaties staan er voor open om meer te weten. Ze appreciëren het bovendien heel erg als je voorstelt om zelf naar hen toe te komen.

“Ik heb alle mogelijke partners in de gemeente aangeschreven over Boekstart en hen voorgesteld om eens langs te komen. Ik was aangenaam verrast hoeveel interesse er toch was! Zoveel organisaties staan er voor open om meer te weten. Ze appreciëren het bovendien heel erg als je voorstelt om zelf naar hen toe te komen.”
Nancy trekt om de twee maanden op pad in Tienen. Bij ieder bezoek aan een organisatie geeft ze een soort ‘Boekstart-vorming’ over hoe je kan voorlezen aan jonge kinderen en waarom dat zo belangrijk is. Ze brengt haar verhaal met behulp van de Boekstart-filmpjes en neemt steeds veel boekjes mee om concreet uit te leggen hoe je een boekje kan voorlezen. Nancy past haar verhaal aan aan de noden en vragen van de partnerorganisatie. Soms ligt het accent eerder op taalprikkels, dan weer meer op de technieken van het voorlezen. Ze werd al uitgenodigd bij kinderdagverblijven, onthaalouders, het Speelpunt van Tienen en de organisatie ‘Wereldvrouwen’. Er staan nog heel wat bezoekjes op de planning. Boekstart on Tour zorgt bovendien voor een echte wisselwerking. “Door op bezoek te gaan bij een onthaalouder, merkten we bijvoorbeeld ook dat er daar geen boekjes voor jonge kinderen aanwezig waren. Nu zijn we aan het bekijken hoe we een vrijwilliger van tijd tot tijd boekjes van de bib naar de onthaalouders kunnen laten brengen.”

Boekstart-kraampje

Boekstartkraampje in kinderdagverblijf
Boekstart-kraampje in kinderdagverblijf

Door in contact te staan met verschillende organisaties, merkten ze een nood aan laagdrempelige activiteiten. Zo ontstond het idee van het Boekstart-kraampje. Af en toe trekt het team van de bibliotheek van Tienen met hun Boekstart-kraampje naar kinderdagverblijven op het moment dat ouders hun kind komen halen. Ze spreken ouders aan, vragen of ze Boekstart kennen en of ze al een pakket kregen. “Bij onthaalouders doen we dat ook, maar wordt het eerder een Boekstart-theekransje waarbij we ook wat voorlezen in de groep. We gebruiken vaak de groeimeter en stellen die voor aan ouders. Maar ook de kinderverzorgsters zelf zijn vaak nieuwsgierig naar nieuwe kinderboekjes en voorleestechnieken.”
Ze laten ouders ook zien hoe ze de aandacht van baby’s en peuters kunnen trekken en hoe je kan inspelen op interesses met een boek. 
“Sommige ouders zijn natuurlijk gehaast wanneer ze hun kinderen komen halen, maar we hebben vaak toch hele fijne babbels en zien ouders na zo’n babbel ook de weg naar de bib vinden. Het helpt zeker ook voor de bekendheid van Boekstart! Ouders die nog geen pakketje kregen, geven we ook een herinneringskaartje mee”. Het Boekstart-kraampje wordt meestal aangekondigd met een flyer, wat maakt dat ouders soms speciaal daarvoor langskomen in het kinderdagverblijf.

Boekstart-knuffel

Ik leid ouders altijd naar de groeimeter toe en maak hen attent op de filmpjes achter de codes. Veel ouders hebben die nog niet ontdekt.
Boekstart-knuffel
Boekstart-knuffel

In iedere nieuwsbrief van de bibliotheek komt een kort Boekstart-item aan bod. Zo wordt ook de Boekstart-knuffel steeds aangekondigd. Tijdens de Boekstart-knuffel loopt Nancy rond in de bib met  een handpop waarmee ze kleine kinderen en hun ouders aanspreekt. “Dat is altijd laagdrempelig en vinden kinderen heel plezant. Ik leid hen altijd toe naar de groeimeter en maak ouders attent op de filmpjes achter de codes. Veel ouders hebben die nog niet ontdekt.” Daarom werd er nog een kleine flyer opgemaakt met enkel de QR-codes van de groeimeter, zodat ouders zelf thuis gemakkelijk de verschillende voorleesfilmpjes kunnen ontdekken met de flyer.

Het zijn allemaal geen grootse dingen die we doen, maar ze hebben wel effect! Vooral het toestappen naar partners wordt zo dankbaar onthaald. Dat werkt erg motiverend. We hebben hier met het bibteam heel veel zin om Boekstart in Tienen op deze manier stevig op de kaart te zetten!