Wil je graag de leesomgeving in jouw kinderdagverblijf versterken? Jouw boekenaanbod voor de allerjongsten uitbreiden? Meer te weten komen over de voorleesontwikkeling van jonge kinderen en het belang van interactieve voorleesvaardigheden? Of wil je investeren in een goed contact met een bibliotheek in jouw gemeente? Allemaal mooie ideeën om je eigen praktijk te verrijken, maar hoe begin je daar nu aan? Waar vind je de tijd? Zal het wel effect hebben? …
Ben je bovendien benieuwd naar hoe anderen werken aan een structurele voorleeswerking in hun kinderdagverblijf?

De knuffelboom en voorlezen

Het antwoord: teken in voor het Boekstart-traject ‘Een inspirerende leesomgeving in de kinderopvang’. Want werken aan leesplezier begint bij de geboorte. Als kinderopvang spelen jullie een cruciale rol in het eerste contact met boekjes en dragen zo bij tot de verdere ontwikkeling en leesvaardigheid van kinderen. 

Dit traject is een organisatie van Iedereen Leest en VCOK. Je volgt het traject met andere kinderdagverblijven. Zo bouwen jullie alvast samen aan een inspirerende (voor)leesomgeving in de kinderopvang. 

Aan welke doelstellingen werken we?

  • Overtuiging in het team over het belang van (voor)leesplezier bij baby’s en peuters.
  • Inzicht in de bouwstenen van een rijke leesomgeving en de vertaling ervan in de eigen praktijk.
  • Vertrouwd zijn met de principes van interactief voorlezen en toepassing ervan in de eigen praktijk.
  • Een versterkte samenwerking tussen kinderdagverblijven en lokale bibliotheken.

Inhoud en verloop van het traject

We starten met de Boekstart-vorming ‘interactief voorlezen aan baby’s en peuters ’ (mei 2023).  Je maakt kennis met de (voor)leesontwikkeling van baby’s en peuters en welke boeken geschikt zijn om voor te lezen. Je leert de principes van interactief voorlezen en oefent ze in de praktijk.

Je sluit aan op één van de Boekstart-vormingen (locaties worden nog bepaald, maar het zal gemakkelijk met het openbaar vervoer te bereiken zijn): 

  • 4 mei 2023 in Antwerpen
  • 11 mei 2023 in Brussel
  • 11 mei 2023 in Gent

Online Lerend Netwerk 1 (15 juni 2023): we focussen op de bouwstenen van een inspirerende leesomgeving en zetten stappen om de beginsituatie voor jouw opvang in kaart te brengen. Een bibliotheekmedewerker van de bib uit jouw gemeente wordt hier ook op uitgenodigd, zodat jullie kunnen bekijken waar je kan samenwerken. 

Online Lerend Netwerk 2 (14 september 2023): we zoomen in op de rol van een voorleescoördinator en begeleiden je bij het opmaken van een voorleesplan.

Slotmoment in het ABC huis (19 oktober 2023): we gaan uitgebreid in op eigen ervaringen en effecten in ieders eigen werking op een zeer inspirerende locatie. We denken samen na over hoe je ook op lange termijn kan blijven werk maken van een inspirerende en rijke leesomgeving bij jou in de opvang. We nodigen voor dit netwerk ook de lokale bibliotheken uit.

Tussen de verschillende sessies krijg je opdrachten die je samen met je team kan opnemen. Tijdens de lerende netwerken wisselen we hierover ervaringen uit.

Kostprijs?

Voor het volledige traject vragen we een bijdrage van 100 euro per kinderdagverblijf (waarvan de coördinator én één kinderbegeleider het volledige traject doorlopen). 

Enkele reacties van deelnemers over het vorige Boekstart-traject

"Inspirerend en doelgericht!"

"Zeer zinvol, de tips die we op de bijeenkomsten kregen zijn zeker bruikbaar in ons kinderdagverblijf + een meerwaarde (zin om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan)"

"Zeer goed. Het is echt een stimulans geweest om (nog) meer met boekjes bezig te zijn en we hebben echt de meerwaarde van lezen (nog) meer leren kennen."

"Leerrijk, interessant en een goede ondersteuning en motivatie om een beter leesbeleid op poten te zetten."

Boekstart-figuurtje

Schrijf je nu in

Met dit formulier schrijf je je in voor het Boekstart-traject dat start in mei en eindigt in oktober 2023. We stellen je enkele praktische vragen over je kinderdagverblijf en vragen uiteraard je contactgegevens om je verder op de hoogte te kunnen houden. Maar we zijn ook benieuwd naar je motivatie om deel te nemen aan dit traject. Wat is je visie rond taalstimulering? Heb je al een samenwerking met de bibliotheek?
Neem dus zeker de tijd om dit inschrijvingsformulier in te vullen en te bespreken met de collega's die zullen deelnemen.
Inschrijven kan tot en met vrijdag 14 april 2023.