In februari 2020 startten Iedereen Leest en VCOK met een piloottraject dat inzette op een kwalitatieve, inspirerende leesomgeving in de kinderopvang en de samenwerking tussen Boekstart-bibliotheken en kinderdagverblijven versterkte. De 12 deelnemende bibliotheken en 14 kinderdagverblijven namen deel aan een inspirerende startdag en deelden hun opgedane kennis en ervaringen tijdens verschillende online intervisies. Met een tussentijds verslag over het traject zetten we reeds het verloop en een aantal mooie praktijken in de kijker. 

Op de slotdag van het traject, in oktober 2021, kwamen de deelnemers opnieuw samen om een laatste keer ervaringen uit te wisselen en vooruit te blikken. Alle deelnemers, niet alleen de kinderdagverblijven maar ook de bibliotheken, hebben stappen gezet om de leesomgeving te versterken. Maar bovenal hebben ze elkaar écht leren kennen. De bibliotheken hebben een beter zicht gekregen op de werking én de noden van de kinderopvang. De kinderdagverblijven weten welke rol de lokale bibliotheek kan spelen om hun voorleeswerking te versterken. Beide werken ze met het Boekstart-programma immers aan hetzelfde doel: zoveel mogelijk kinderen en ouders zo vroeg mogelijk laten kennismaken met boeken en voorlezen.

We vroegen aan enkele bibliotheken en kinderdagverblijven om voor de camera te getuigen over het traject.  Met de getuigenissen en beelden willen we tonen hoe de leesomgeving vorm kreeg in bibliotheken en kinderdagverblijven en vooral hoe baby’s en peuters hier elke dag de vruchten van plukken.